New Delhi
3 287 590 km²
1 210 193 422
Hindi, tamil, sanskrit, engelska och många fler
Indisk rupee (INR)
91
5 tim
www.tourismofindia.com
ja
Vård i Indien:

Indien

Dela det här