Atén
132 000 km²
11 000 000
Grekiska
Euro (EUR)
30
2 tim
www.visitgreece.se
nej
Vård i Grekland:

Grekland

Grekland har ett nationellt hälsosystem sedan 1983 som garanterar alla medborgare sjukvård oavsett inkomst. Det finns över 130 statliga sjukhus, men flera hundra privata kliniker och sjukhus, många av dem anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet. Antalet läkare är relativt stort internationellt sett och de är ofta flerspråkiga efter studier utomlands på välrenommerade skolor och universitet.

Greklands nuvarande ekonomiska situation har lett till konsekvenser även för sjukvårdssystemet. D ingår i EU och är därmed ålagda att följa samma regelverk som Sverige, men bristerna som krisåren gett upphov till är kännbara på många områden i det allmänna hälsosystemet. Underbemanning och längre väntetider är exempel på problem. Medicinsk kompetens är dock inte en bristvara och privata vårdgivare har klarat sig mycket bättre,  ofta med en helt annan finansiell styrka och tillgång till den senaste tekniken.

Privat sjukvård är att föredra. Det hittills enda privata sjukhuset i Grekland med internationell ackreditering av Joint Commission International (JCI) är Hygeia Hospital.

Dela det här