Sociedade Hospital Samaritano

Dela det här

Denna vårdgivare erbjuder bl.a. följande behandlingar:

Behandling Väntetid
Bröstförminskning Jämför väntetider
Bröståteruppbyggnad efter tumör Jämför väntetider
Hängbuk, plastik Jämför väntetider
Hörselförbättrande operation Jämför väntetider
Nässkiljevägg, plastik Jämför väntetider
Plastikkirurgi Jämför väntetider