HYGEIA HOSPITAL

HYGEIA HOSPITAL är det första stora privata sjukhuset som bedriver verksamhet i Grekland och har varit en ledande vårdgivare de senaste 35 åren. Sjukhuset ligger i Atens norra förorter inte långt från den internationella flygplatsen. HYGEIA kombinerar högkvalitativa tjänster i linje med det senaste inom medicinsk vetenskap, med ultramodern teknisk utrustning till konkurrenskraftiga priser. Den sjukvård och behandling som erbjuds omfattar kardiologi, neurokirurgi, onkologi, kosmetisk kirurgi, ortopedi och mycket annat.

HYGIA har kontrakt med offentliga försäkringsgivare för inneliggande patienter såväl som för öppenvårdspatienter, samt kontrakt med nationella och internationella privata försäkringsbolag. Sjukhuset har 440 sängplatser, 18 operationssalar, mer än 1200 välutbildade sjuksköterskor och administrativ personal samt 700 tillhörande läkare som täcker 50 specialiteter. Byggnaden sträcker sig över 17 våningar och erbjuder privata rum, flerbäddsrum, små och stora sviter, samt en VVIP svit.

HYGEIA är det ENDA sjukhuset i Grekland som har blivit erkänt enligt Joint Commission International’s kvalitetsackreditering (JCI), den internationellt främsta bland ackrediteringar för kvalitet och säkerhet inom vården. Lägg därtill HYGEIAS utmärkta läkare, vårdpersonal och vetenskapligt anställda i kombination med sjukhusets toppmoderna teknologi och supporttjänster, och det står tydligt att HYGEIA är det bästa valet för hälsovårdtjänster.

Den utmärkta infrastrukturen, den höga vetenskapliga nivån och den välutbildade personalen har gjort HYGEIA medlem i:

 • European Health Management Association
 • American Hospital Association
 • The International Society for Quality in Health Care

HYGEIA HOSPITAL har dessutom byggt upp ett vetenskapligt nätverk via ett antal internationella samarbeten i syfte att skapa fortbildningsmöjligheter, utbyta "know-how" och "best practice" på alla operativa och medicinska nivåer.

MITERA HOSPITAL, tillhörande Hygeia Group, är en mångsidig vårdinrättning, en av de största i Grekland, och utgörs av fyra avdelningar: Förlossning, Gynekologi, Allmän Vård och Pediatrik. MITERA har i mer än 30 år tillhandahållit omfattande hälso- och sjukvårdstjänster till kvinnor, barn och familjer. Sjukhuset omfattar 7 våningar och har 501 bäddar (privata rum, flerbäddsrum, deluxrum, sviter och en presidentsvit på nästan 100 kvadratmeter, 20 operationssalar, 6 förlossningssalar, 1500 läkare anslutna till sjukhuset samt 950 sjuksköterskor och administrativ personal. Barnsjukhuset MITERA erbjuder framstående pediatriska tjänster med avdelningar specialiserade på barn- och ungdomsvård.

 

På HYGEIA HOSPITAL är vi extra uppmärksamma när vi betjänar våra internationella patienters behov. Med ett växande antal människor som söker bättre sjukvård utanför sitt hemlands gränser, har HYGEIA inrättat en internationell patienttjänst (International Patient Services, IPS) som erbjuder alla sina tjänster till patienter och besökare från hela världen genom att samordna varje patients medicinska och personliga behov. Varje år omhändertas cirka 1000 internationella patienter, främst från EU-länder, Balkan och Mellanöstern. Målsättningen för IPS är att tillgodose internationella patienters förväntningar på ett personligt anpassat, vetenskapligt och vänligt tillvägagångssätt, och avser att göra patienters och anhörigas vistelse så bekväm och stressfri som möjligt.

Den internationella patientvården börjar redan innan ankomsten till HYGEIA HOSPITAL. Sjukhuset kan tillgodose de flesta behov relaterade till gästfrihet, kultur och religion. Vår förmåga att anpassa oss och bemöta varje patients behov är något vi är stolta över.

Vårt IPS-team talar för närvarande engelska, franska och turkiska. Sjukhuset eliminerar eventuella språkbarriärer genom en kombination av interna resurser och samarbete med utomstående organ som erbjuder översättning och tolkning på begäran. Dessutom talar sjukhusets personal totalt 23 olika språk. 60 % av de anställda pratar ett främmande språk och 27 % talar ytterligare ett språk.

En överblick av vår Internationella Patienttjänst:

 • Uppfyller, om möjligt, alla önskemål från patienter
 • Schemalägger besök hos sjukhusets läkare
 • Samordnar inläggningar, sjukhusvistelser och utskrivningar
 • Tillhandhåller tolkningstjänster på flera olika språk
 • Organiserar transport till och från sjukhuset
 • Erbjuder hjälp med finansiella frågor
 • Hanterar uppgörelser mellan patienten, sjukhuset och utomstående försäkringsbolag, ambassader och andra verksamheter

 INTERNATIONAL PATIENT SERVICES (IPS):

T: +30 210 68 67 177
F: +30 210 68 25 532
M: +30 6937 224 664
E: ips@hygeia.gr 
W: HYGEIAS IPS

Läkarna på HYGEIA HOSPITAL spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster på högsta nivå och sätter fokus på varje enskild patients behov. 

HYGEIAs läkarkår består av cirka 200 anställda och 600 anslutna läkare omfattande 50 specialiteter och erbjuder sina patienter vetenskapligt moderna tjänster, som alla täcks av ansvarsförsäkring för medicinsk felbehandling.

De flesta av sjukhusets överläkare och professorer med specialistkompetens är verksamma vid nationella och internationella universitet. De är ständigt vetenskapligt aktiva på den inhemska och globala medicinska marknaden och flertalet av dem är knutna till internationella akademiska institutioner i USA och Europa. HYGEIA HOSPITAL har inrättat ett vetenskapligt nätverk via ett antal internationella samarbeten i syfte att skapa fortbildningsmöjligheter, utbyta ”know-how” och ”best practice” på alla operativa och medicinska nivåer. Utöver detta är den vetenskapliga föreningen för HYGEIAs läkare, SUHD, som inrättades år 1980, ett utmärkt praktiskt exempel på medicinskt kunskapsutbyte.

HYGEIA lägger stor vikt vid integrerade utbildningsprogram i syfte att befästa företagets kultur och försäkra sig om att de anställda får en livslång utveckling inom organisationen, vilket leder till strategisk måluppfyllnad. Företaget erbjuder dessutom årliga fördjupningskurser som organiseras för akademiker från läkarutbildningar och ger unga doktorer möjligheten att berika sin utbildning på olika avdelningar, laboratorier och kliniker tillhörande HYGEIA.

Kontinuerlig utbildning värderas högt även på sjuksköterskeavdelningen på HYGEIA HOSPITAL. Expeditionen för sjuksköterskeutbildning erbjuder kontinuerligt teoretiska lektioner i kombination med patientpraktik. Det finns även specialiserade avdelningsinriktade program för att säkerställa efterlevnad av protokoll såväl som ett aktivt deltagande i kvalitetsförbättrande program. Övriga vetenskapliga medarbetare följer också de höga kraven på kvalificerad personal med kontinuerlig utbildning, kompetensutveckling och deltagande vid interna och externa projekt för kvalitetskontroll. 85 % av HYGEIAs personal har en universitetsexamen, 60 % är tvåspråkiga och lika många deltar i pågående utbildningsprogram.

Dessutom publiceras alla HYGEIAs kliniska studier, vetenskapliga artiklar, konferenser, presentationer och kliniska framsteg varje år och finns tillgängliga för alla som vill ha en uppfattning om sjukhusets läkare och övriga vetenskapliga personals utmärkta kompetensnivå. 

HYGEIA och MITERA erbjuder idag ett brett utbud av medicinska tjänster, inom bland annat följande Centers of Excellence:

 • Strålknivskirurgi (Elekta Leksell Gamma Knife)
 • Strålbehandling och Onkologiskt Centrum
 • PET-CT (positronemissionstomografi)
 • Neurokirurgi och interventionell neuroradiologi
 • Transkateter hjärt-/aortaklaff inplantation (TAVI)
 • Da Vinci S robotsystem för kirurgi
 • IVF Mitera (in-vitro fertilisering - provrörsbefruktning)

Andra specialiteter:

 • Överviktskirurgi (bariatrisk)
 • Kosmetisk kirurgi
 • Tandvård
 • Interventionell kardiologi
 • Bild och neuroradiologi (CT-, MR- och ultraljudsteknik)

Hygeia Hospital has earned Joint Commission International's Gold Seal of Approval

Dela det här

Denna vårdgivare erbjuder bl.a. följande behandlingar:

Behandling Väntetid
Bilddiagnostik (PET, CT, MRI/MRT, Scintigrafi) Jämför väntetider
Cancerbehandling Jämför väntetider
Cancerkirurgi Jämför väntetider
Hjärna, datortomografi Jämför väntetider
Hjärna, MR Jämför väntetider
Hjärtkirurgi  Jämför väntetider
Hjärtklaff eller kroppspulsåder Jämför väntetider
Infertilitetsbehandling Jämför väntetider
Magsäck - kirurgi (gastroskopi på kirurgisk enhet) Jämför väntetider
Neurokirurgi Jämför väntetider
Plastikkirurgi Jämför väntetider
Tandkirurgi Jämför väntetider
Tandvård Jämför väntetider
Överviktskirurgi Jämför väntetider