Hospitales San Roque Maspalomas

Sjukhuset San Roque Maspalomas disponerar över ett stort antal läkare bland vilka man finner specialiteterna allergisjukdomar, kardiologi, allmän- och magkirurgi, käk- och maxillofacialkirurgi, ortopedisk- och traumakirurgi, magendoskopi, gynekologi och obstetrik, laboratorium för kliniska analyser, intensivvård, invärtesmedicin, neurofysiologi, oftalmologi och rehabilitering. Dessutom finns akutvård 24 timmar om dygnet.

Dela det här

Denna vårdgivare erbjuder bl.a. följande behandlingar:

Behandling Väntetid
Allergisjukvård Jämför väntetider
Bilddiagnostik (PET, CT, MRI/MRT, Scintigrafi) Jämför väntetider
Estetisk medicin Jämför väntetider
Hjärtsjukvård Jämför väntetider
Magsäck - kirurgi (gastroskopi på kirurgisk enhet) Jämför väntetider
Ortopedisk kirurgi Jämför väntetider
Rehabilitering och eftervård Jämför väntetider
Ögonsjukvård Jämför väntetider