Cyberknife Center Hamburg

Diagnostikexempel tillgängliga direkt:

Vaskulär check-up (MRI-screening)
Kontroll av kärlstatus och bedömning av risk för stroke

Lungcancer check-up (CT-screening)
Primärt för riskgrupper, såsom rökare.

Övre buk check-up (MRI-screening)
Identifiera organförändringar, vävnadsskador eller sjukdom, såsom en infektion eller tumör.

Totalt finns det ett 30-tal olika diagnostiska hälsokontroller.

Besökstid inom en vecka!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

 

Cyberknife

 • Radiokirurgiskt system med avancerad robotteknik
 • Det är inte en kniv utan en fotonstråle som förgör cancercellerna
 • Mycket hög precision med minimal skada på omgivande frisk vävnad
 • Når svåråtkomliga tumörer nästan var som helst i kroppen
 • Smärtfri behandling
 • Ingen narkos är nödvändig
 • Kort behandlingstid: 1-5 omgångar är normalt
 • Öppenvårdsförfarande, ingen övernattning behövs
 • Ingen återhämtningstid

Process

 • Snabb bedömning av medicinska dokument och journaler
 • Initial konsultation inom en vecka
 • Individuell behandlingplan tas fram
 • CyberKnife-behandling
 • Hemfärd direkt efter avslutad behandling

Total tid för behandling: 1-2 veckor

Behandlingsjämförelse
vid upp till 5 hjärnmetastaser

Konventionell strålbehandling
(Whole brain radiotherapy)

Cyberknife
radiokirurgi

Tekniskt system

Linjäraccelerator (Elekta)

Cyberknife robotsystem (Accuray)

Behandlingstid

1 - 3 veckor
(2 till 3 min. per session)

1 - 2 veckor
(30 till 60 min. per session)

Biverkningar

Vanliga biverkningar: t.ex. håravfall, trötthet.

Akuta biverkningar (ca 10 %): t.ex. huvudvärk, illamående.

Långsiktiga biverkningar: t.ex. minnesstörningar,
svag koncentrationsförmåga, väderkänslighet.

Vanliga och akuta biverkningar är mildare och mindre frekventa.

Inte förväntade / sällsynta biverkningar: minnesstörningar, svag koncentrationsförmåga, väderkänslighet.

Långsiktiga biverkningar beror på storlek och lokalisering av drabbade områden.

Återhämtningstid

Beror på biverkningar, ofta krävs sjukskrivning och rehabilitering.

Vanligtvis omedelbar återgång till dagliga aktiviteter utan större inverkan på livskvalitet.

Kostnad

Beror på storlek, mängd och lokalisering av metastaser; vänligen ta kontakt för ytterligare information.

 

 

Bästa teknologiska utrustningen

Komplett egen installation för patienthantering:

 • 3 Tesla MRI (för neurologiska och mjukdelsområden)
 • Stor Bore Spiral CT (klarar även överviktiga patienter)
 • Avancerat Multiplan Radiokirurgiskt Planeringssystem
 • Senaste Cyberknife Tekniken
   

Högutbildad personal *

 • 3 Strålningsspecialister
 • 5 Medicinska fysiker
 • 4 Radioterapeutiska tekniker
 • Engelsktalande läkare och personal

* särskild utbildning i USA och Europa
 

Faciliteter och process

 • Högsta precisionsterapi med online-uppföljning
 • Klarar alla behandlingsområden på huvud och kropp
 • Ingen smärta, ingen fixering, ingen bedövning
 • Öppenvårdsförfarande utan återhämtningstid
 • Certifiering: Quality Management DIN EN ISO 9001-2008
 • Kort väntetid: Du får en tid inom en vecka
 • Lättillgänglighet: Kort (< 10 min) transfer från närliggande flygplats
 • Bekväma boendemöjligheter: Många hotell i området
 • Snabb respons på förfrågningar: normalt inom 48 timmar

Hjärna

 • Hjärntumörer och -metastaser
 • Akustisk neurom
 • Meningiom
 • Angioma
 • Arteriovenösa missbildningar
 • Trigeminusneuralgi
 • Hypofysadenom

Lungor

 • Lung- och bronkialcancer
 • Väldefinierade lungmetastaser

Lever

 • Levercancer och -metastaser

Bukspottkörtel

 • Cancer i bukspottkörteln

Ryggrad

 • Spinala tumörer och -metastaser
 • Meningiom
 • Återfall efter kirurgi och strålbehandling

Prostata

 • Primära tumörer och återkomster

Ryggrad, bäcken, thorax

 • Skelettmetastaser

Njure

 • Metastaser
 • Njurcellscancer

Bröst

 • Återfall bröstcancer efter kirurgi och strålbehandling

Huvud / hals / nacke

 • Metastaser
 • Skallbastumörer
 • ÖNH-tumörer

Radiokirurgi

 • Cyberknife (stereotaktisk radiokirurgi / strålterapi)

Radioterapi (strålbehandling)

 • Bestrålning av godartade (benigna) eller elakartade (maligna) tumörer
 • Låg-dos strålning mot smärta
 • IMRT (intensitetsmodulerad radioterapi)
 • IGRT (bildstyrd radioterapi)

Bilddiagnostik, Screening, Check-up

 • Nukleärmedicin
 • Scintigrafi
 • MRT (magnetkamera) med  3-Tesla MRI
 • PET (positronemissionskamera)
 • CT (skiktröntgen / datortomografi)

CyberKnife Center Hamburg är en privatägd klinik för radiokirurgi, hög-precisions strålbehandling och bilddiagnostik i Hamburg, Tyskland. Vi har den senaste tekniken och kvalitetsmässigt uppfyller vi internationellt fastställda normer och riktlinjer. Vår mission är att leverera säker och exceptionell vård till alla våra patienter.

Vi lägger särskild tonvikt på att hjälpa patienter från länder utanför Tyskland. Vår personal samordnar arrangemangen för att du och din familj skall känna er så bekväma som möjligt under er vistelse. Vi är belägna nära flygplatsen och kan erbjuda bekväm transport och logi.

Om så önskas, eller om det visar sig nödvändigt, kan vi också erbjuda relaterade onkologitjänster eller kirurgi via vårt omfattande nätverk av specialister och sjukhus i hela regionen.

Prof. Dr. Michael Heinrich Seegenschmiedt, radioterapi och specialist på radiokirurgi, VD på Cyberknife Center Hamburg

Prof. Dr. Michael Heinrich Seegenschmiedt, CEO
Expertis: Radioterapi, specialist inom radiokirurgi och godartade sjukdomar
Verksamma år: 31
Språk: Tyska, Engelska
Medlemskap: German Radiological Society (DRG), German Cancer Society (DKG), German Society of Radiation Oncology (DEGRO), Radiation Research Society (RRS), North American Hyperthermia Group (NAHG), European Society of Hyperthermic Oncology (ESHO), American Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO, Circulo de Radiotherapeutas Ibero Latinoamericanos (CRILA), European Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Radiological Society of North America (RSNA), German Society for Palliative Care (DGP), Medical Association Nordrhein (ÄKNO)

PD Dr. Fabian Fehlauer, specialist på palliativ vård, chefsläkare på Cyberknife Center Hamburg

PD Dr. Fabian Fehlauer, Medical Director
Expertis: Radioterapi, specialist inom onkologi och palliativ vård
Verksamma år:
 18
Språk: Tyska, Engelska
Medlemskap: German Cancer Society (DKG) [sections: experimental cancer research (AEK), radiological oncology (ARO), neuro-oncology (NOA)], Hamburg Cancer Society (HKG), German Society of Radiation Oncology (DEGRO), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO), European Assosiation for Neuro-Oncology (EANO) 1998 - 2004, European Organisation for Research and Treatment of Cancer (QoL section) (EORTC), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Association for Cancer Research (EACR), Society for Biological Cancer Defense (GfBK)

Dr. Thomas Schneider, specialist på radioterapi och palliativ vård, Cyberknife Centrum Hamburg

Dr. Thomas Schneider
Expertis: Radioterapi, specialist inom radiokirurgi
Verksamma år: 13
Språk: Tyska, Engelska
Medlemskap: German Society of Radiation Oncology (DEGRO), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), German Hodgkin Study Group (GHSG), Northern Germany bronchial carcinoma study group (NBA)

Karen Piefel, radioterapi och radioonkologi, Cyberknife Center Hamburg

Karen Piefel
Expertis: Radioterapi och radioonkologi
Verksamma år:
 4
Språk: Tyska, Engelska, Svenska
Medlemskap: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), German Society of Radiation Oncology (DEGRO), German Society of Senology, German Cancer Society (DKG)

Dr. Athanasios Bagatzounis, radioterapi och radioonkologi, Cyberknife Center Hamburg

Dr. Athanasios Bagatzounis
Expertis: Radioterapi och radioonkologi
Verksamma år: 25
Språk: Tyska, Engelska, Grekiska
Medlemskap: German Society of Radiation Oncology (DEGRO), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Dr. Roja Bahreman, radioterapi och radioonkologi, Cyberknife Center Hamburg

Dr. Roja Bahreman
Expertis: Radioterapi och radioonkologi
Verksamma år: 12
Språk: Tyska, Engelska, Persiska

 

 

 

Mer information om CyberKnife-tekniken: 
cyberknife robotic radio surgery system by accuray

 

Dela det här

Denna vårdgivare erbjuder bl.a. följande behandlingar:

Behandling Väntetid
Bilddiagnostik (PET, CT, MRI/MRT, Scintigrafi) Mindre än 1 vecka Jämför väntetider
Cancerbehandling Mindre än 1 vecka Jämför väntetider
Radioterapi (strålbehandling) Mindre än 1 vecka Jämför väntetider
Stereotaktisk radiokirurgi (CyberKnife) Mindre än 1 vecka Jämför väntetider