Clínica Universidad de Navarra

Clínica Universidad de Navarra anses vara ett av Spaniens bästa sjukhus. Detta på grund av ett stort antal specialister, tillgång till avancerad teknik samt det exceptionella teamwork som sjukhuset har utvecklat.

Personligt och tidseffektivt

Clínica Universidad de Navarra är ett privat sjukhus grundat 1961 och har ca tvåtusen anställda. Sjukhuset styrs av kristna principer med ledord som värdighet och respekt. Som patient här möts du av personlig omsorg och professionell vård.

Inga vårdköer

Sjukhuset är känt för sin snabbhet och effektivitet beträffande diagnos och medicinsk behandling. Här finns ett heltäckande utbud av olika specialistläkare och sjukhuset är organiserat så att undersökning, provtagning och behandling ska kunna ske på så kort tid som möjligt utan att kompromissa patientsäkerheten. 

Forskning och avancerad teknik

Sjukhuset samarbetar med Navarra universitetets fakulteter för medicin, naturvetenskap, farmaci, och bedriver förutom vård och behandlingar även forskning.

Clínica Universidad de Navarra arbetar ständigt för att ligga i den vetenskapliga framkanten och ge heltäckande och tekniskt avancerad medicinsk behandling.

Internationella patienter

2011 tog man emot 1 300 utländska patienter från mer än 60 länder, bland annat från Sverige, Norge och Danmark. 

 

 

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

24

21

 

Dela det här