Vård inom EU

Om du, som hemmahörande i Sverige, väljer att få vård i ett annat land, kallas det av  myndigheterna för planerad vård.

Landstinget planerar

Vid planerad vård som sker genom ditt landstings försorg, betalar landstinget för vård, resa och uppehälle. Du som patient betalar endast vanlig patientavgift.

I normalfallet har ditt landsting inget ansvar för den sjukvård som man får i andra länder. I vissa fall skickar dock landstingen patienter utomlands på eget initiativ. Det kan gälla vård som inte finns i Sverige, t.ex. klimatvård, eller med syftet att korta ner väntetiden för en viss vårdkategori.

Du planerar - förhandstillstånd

Vid planerad vård som du själv arrangerar inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan du ansöka om förhandstillstånd från Försäkringskassan.

Förhandstillstånd utfärdas i regel så länge det rör sig om vård som finns i det svenska sjukvårdssystemet, men väntetiden beräknas bli för lång. För lång väntetid är ofta detsamma som att vårdgarantin (max 90 dagar från läkarbeslut om behandling till start av behandling) inte beräknas uppfyllas. Numera kan förhandstillstånd även utfärdas när det gäller vård som finns i övriga EU-länders sjukvårdssystem. EU-beslut som reglerar detta är fattat och implementering i det svenska systemet pågår. Försäkringskassan gör dock en bedömning av vårdens kvalité och utfall före tillståndsutfärdande och tar dessutom kontakt med ditt landsting.

Ett förhandstillstånd innebär att Försäkringskassan står för vårdkostnaderna, men du ska själv boka vården och du bekostar resa samt patientavgift.

Skulle patientavgiften vara högre än i Sverige, kan du i efterhand ansöka om ersättning för mellanskillnaden. Det finns även möjlighet att få ersättning för boende och resor i direkt samband med vården. Det gäller även medföljande hjälpperson, om dennes insatser bedöms som nödvändiga.

Du planerar – utan förhandstillstånd

Utan förhandstillstånd kan du ändå få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för genomförd planerad vård inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Även i detta fall görs en bedömning av den vård som du erhållit.

Du är inte garanterad ersättning, men du har i princip rätt till den om det gäller vård som finns i det svenska sjukvårdssystemet. Det spelar ingen roll om vården utförts av privat eller offentlig vårdgivare och lång väntetid i Sverige är inte ett krav. Resekostnader står du själv för.

Originalkvitton är nödvändiga för redovisningen till Försäkringskassan, som måste ske inom två år från vårddatum. Högkostnadsskyddet för sjukvård (årligt maxbelopp för patientavgifter) gäller.

Hemresa - oförutsedd

Vid planerad vård utomlands och behov av att åka hem på annat sätt än planerat, får du i normalfallet betala resan själv. Har du en reseförsäkring kan det finnas möjligheter till ersättning.

Försäkring

Patientförsäkringen, som ger rätt till ersättning om man skadas inom vården, gäller om utlandsvården initierats och skall bekostas av landstinget, inte annars.

Det innebär att du verkligen bör överväga att teckna en egen försäkring som täcker eventuella skador under och efter vård.

 

Källa: Försäkringskassan

OBS! NY LAG TRÄDDE I KRAFT  I OKTOBER 2013. MEDFÖR BALAND ANNAT ATT DU ÄVEN KAN FÅ FÖRHANDSBESKED OM HUR MYCKET DIN KOMPENSATION BLIR FÖR DIN PLANERADE VÅRD. SE LAGTEXT NEDAN.

BilagaStorlek
lag_om_ersattning_vid_vard_inom_eu_sfs_2013_513.pdf33.43 kB
Dela det här