Ortopedisk kirurgi

Smittskyddsinstitutet förordar noggrannhet vid vårdval utomlands

I veckan publicerades en artikel i bland andra SvD, där en läkare bestämt avråder från kirurgi utomlands, möjligtvis med undantag för våra nordiska grannländer. Smittskyddsinstitutet anser dock att det finns bra vårdinrättningar i utlandet.

Vid all kirurgi är det som patient viktigt att, om möjligt, göra ett omsorgsfullt aktivt val av både utförande personer och plats för ingreppet. Det innebär oftast att välja kirurg, narkosläkare samt sjukhus/klinik. Inom den svenska offentliga vården görs detta aktiva val i betydligt mindre omfattning än vad som är möjligt. Som patienter är vi helt enkelt vana att gå till närmaste vårdinrättning och därefter följa de anvisningar som ges. Att påstå att det svenska vårdsystemet uppmuntrar och förenklar dessa aktiva val vore nog att överdriva, men möjligheten finns.

Svensk privatvård såväl som all utlandsvård lever dock på att aktiva val görs och dessa bör göras med stor omsorg. Det är inte helt enkelt då vi talar om hundratals vårdgivare bara i Sverige. Utanför våra gränser finns ytterligare tiotusentals vårdgivare, både privata och offentliga. Att som i artikeln avråda från alla operationer utanför Sverige/Norden är betrakta alla dessa kirurgiskt utförande vårdgivare som sämre alternativ. Omvänt så innebär det att all kirurgi som utförs inom Sverige/Norden alltid är det bästa alternativet. Tveksamt om internationellt erkända toppkliniker håller med. Visst är vi bra, men inte alltid bäst.

Bakgrunden till uttalandet i artikeln är problemet med resistenta bakterier. Det är bakterier som är motståndskraftiga eller till och med immuna mot en, flera, eller i värsta fall, alla typer av antibiotika. Du kan drabbas av resistenta bakterier i alla länder, både i vardagliga situationer och i samband med vård. I en vårdsituation, där bakteriedödande medel och antibiotika är vanligt förekommande, är det dock större chans att de bakterier som finns kvar är resistenta i någon form.

Enligt European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ligger Sverige internationellt sett bra till när det gäller bakterieresistens, bland de bästa i världen. Får du en bakteriell infektion utomlands är sannolikheten att dessa kan vara resistenta ofta större. Hur mycket större beror bland annat på typen av bakterie, i vilket land du befinner dig och, vid en vårdsituation, på ingreppet, vårdpersonalen och sjukhuset/kliniken.

Precis som i Sverige finns det bättre och sämre vårdgivare utomlands. Samma sak är det med läkare och vårdpersonal. Det handlar om att hitta de som är riktigt bra. Vårdgivare med hög patientsäkerhet, kvalitetssäkring och effektiva rutiner. Läkare med examen från erkända skolor och gedigen relevant erfarenhet.  Många av dessa jobbar dagligen inom medicinsk turism, dvs. med internationella patienter, även svenskar.

Det är här iCare kommer in. Vi vill att svenska vårdkonsumenter skall kunna tillgodogöra sig globala vårdmöjligheter, inte bara svenska. Vi vet att vårdkonsumenterna vill detsamma, för antalet svenskar som söker vård utomlands ökar. Vi vill också att det skall ske med så hög patientsäkerhet som möjligt. Använd iCare.nu eller kontakta oss. Vi står på din sida, vi är riskaverta och vi har stor respekt för resistenta bakterier.

/iCare.nu

Relaterade sidor: 
Dela det här