Omega 3 - iCare.nu - Vård utomlands

Ny studie: ”OMEGA 3 är verkningslöst”

Slösa inte bort pengarna på OMEGA 3-olja!

Det rådet ger, enligt Aftonbladet, professor Lars Rydén, som lett en av världens största diabetesstudier. Den omkullkastar föreställningarna om kosttillskottet.

– OMEGA 3 har ingen som helst effekt och minskar inte dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med diabetes, säger Lars Rydén.

Det handlar om en av världens största diabetesstudier - ORIGIN-studien - som presenterades vid en stor diabeteskonferens i Philadelphia i USA i början av juni.

OMEGA 3-fettsyror har länge utpekats som ett tillskott som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna ville därför ta reda på om man kan minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes eller förstadier till diabetes genom tillskott av OMEGA 3-fettsyra - ett gram per dag.

Diabetespatienter löper nämligen mycket stor risk för hjärt-kärlsjukdomar.

– Men OMEGA 3-fettsyror hade ingen som helst effekt på dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar hos patienterna och inte heller på insjuknandet i slaganfall och hjärtinfarkt jämfört med placebo. Det hade ingen effekt alls på sjukligheten eller överlevnaden hos patienterna, säger Lars Rydén till Aftonbladet. 

Källa: www.aftonbladet.se

Dela det här