Gränsöverskridande vård 20 oktober
(c)

Gränsöverskridande vård - anmäl dig nu!

Tisdagen den 20 oktober är det konferens / workshop om gränsöverskridande vård på Älvsjömässan i Stockholm. Det kommer att ges inblick i hur "cross-border healthcare" fungerar internationellt samtidigt som ni kan nätverka / samtala med internationella vårdgivare / aktörer.

Talare inkluderar Prof. Erik Borg från Södertörns Högskola och VD:n för Spaincares – förmodligen den största regionala satsningen på gränsöverskridande vård i Europa. Dessutom kommer Bangkok Hospital, med 126 000 internationella patienter 2014, att berätta hur de jobbar med sina tjänster för patienter/kunder. Aktuell agenda hittas här.

Deltagare från bland andra Spanien, Portugal, Kroatien, Ungern, Polen, Turkiet, Litauen och Thailand är anmälda, och de vill naturligtvis diskutera samarbetsmöjligheter. Exempel på internationella vårdgivare/aktörer att träffa: Bangkok Hospital, Spaincares, Lublin Medicin Cluster, Kvarner Health tourism Cluster, IMED Hospitales, Medical Park Hospitals Group.

Då en del internationella deltagare är koncerner eller representerar andra former av sammanslutningar, så handlar det om långt mer än hundra vårdgivare med representation på plats, och många är synnerligen framstående på specifika vårdområden och vissa, som Spaincares, erbjuder också äldreomsorg- och boende i stor omfattning.

Det här är en möjlighet till att lyssna och ta del, men också att berätta om ert perspektiv och behov, ställa frågor samt utvärdera potential och risker . Finns det möjligheter till samarbete och kompetensutbyte? Finns det samsyn på vad som är god vård?

Var med hela eller del av dagen. Känner du andra som skulle uppskatta ämnesområdet så är de givetvis också välkomna. Kostnadsfritt för svenska/skandinaviska deltagare.

Anmälan: medicaltourismconference.se, eller via smtc@icare.nu.

Dela det här