Förfrågan och kontakt: iCare.nu

Generellt ärende till iCare: Ange dina kontaktuppgifter och ditt ärende/din fråga, så återkommer vi till dig snarast möjligt. Du kan också nå oss på 08-54 50 64 05

Vårdrelaterat ärende: Har du valt en specifik vårdgivare och du skriver på engelska, eller kliniklandets språk, så vidarebefordras informationen direkt till vårdgivaren. Svaren går direkt till dig, om du inte anger annat. Har du valt en specifik vårdgivare och skriver på svenska, så översätter vi innan vidarebefordran till vårdgivaren. Svar på dessa mail översätter vi och vidarebefordrar till dig.

Vid pris- eller behandlingsförfrågningar krävs ofta utförligare information för att du skall kunna få ett välgrundat svar. I dessa fall kommer vi eller vårdgivaren att kontakta dig. Svaren vid denna typ av frågor är dock alltid preliminära till dess att undersökning av vårdgivarens ansvariga läkare är genomförd.

Har du inte valt vårdgivare, men tydligt anger vilken vård du är intresserad av/behöver, så kontaktar vi relevanta vårdgivare åt dig. Alla vårdpriser och behandlingsförslag kommer från tillfrågad vårdgivare, med full transparens.

Är du osäker på ditt vårdbehov, så bör du se till att få en medicinsk konsultation, helst av en specialist. Alternativet är att du genomför denna konsultation hos den internationella vårdgivaren. Om det då visar sig att det behövs en annan vårdgivare för den mest lämpliga behandlingen, kanske resan har gjorts i onödan.

All personlig och vårdrelaterad information hanteras konfidentiellt av oss. Endast de vårdgivare du angivit eller som vi måste kontakta för din vårdlösning, får tillgång till dina uppgifter. Din information blir inte tillgänglig för någon annan part utan ditt uttryckliga tillstånd. 

Att skicka okrypterad information över internet, via mail eller på annat sätt, är dock förenat med risk. Vill du hellre ringa oss eller använda vanlig post, så går det givetvis utmärkt. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Genom att nedan frivilligt delge oss personlig och vårdrelaterad information, är du medveten om och accepterar ovanstående

 

Här kan du t.ex. berätta mer utförligt vad ärendet gäller, vad du vill ha hjälp med och hur/när du föredrar att bli kontaktad.

Dela det här