Välj behandling

Välj den typ av behandling du är intresserad av i menyn till vänster, från huvudmenyn eller från sökfunktionen.

Observera att du alltid bör konsultera din läkare innan du slutligt väljer att genomföra en behandling. Det kan finnas risker, men även alternativa möjligheter, som du inte är medveten om. Resultatet av konsultationen kan påverka ditt val av både utförandeland, vårdgivare och behandlande läkare.

Sannolikt hittar du flera vårdgivare som erbjuder dig den behandling du söker. Nästan samtliga utländska vårdgivare du hittar på iCare.nu har minst en internationell ackreditering. Enklast ser du detta genom att klinikinformationen innehåller ikonen här intill. 29 Den betyder att vårdgivaren har kontrollerats, godkänts och erhållit ackreditering av Joint Comission International. För dig som patient innebär det att vårdgivaren håller hög kvalitet på såväl vård som patientsäkerhet. Ikonen skall dessutom vara synlig på vårdgivarens egen hemsida.

Dela det här