Användarvillkor

iCare.nu tillhandahålls av Medical Tourism Sweden AB (MTS). Webbsajten iCare.nu, dess innehåll och tjänster, erbjuds under förutsättning att du som användare accepterar nedanstående villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor angivna på webbsajtens övriga sidor. Användning av iCare.nu utgör en accept av dessa villkor.

Ändringar av villkor
MTS förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren utan föregående varsel.

Externa länkar
ICare.nu kan innehålla länkar till externt innehåll och externa sajter på internet. ("Links"). Länkarna och deras destination står inte under kontroll av MTS, som därmed inte kan hållas ansvariga för länkarnas eller destinationernas innehåll, funktion eller användningskonsekvenser.

Allmänna restriktioner
Genom användande av iCare.nu accepterar du att inte använda iCare.nu, dess innehåll eller tjänster, på sätt som strider mot svensk lagstiftning, villkoren på denna sida eller villkor på iCare.nu i övrigt. Du accepterar också att inte agera så att det kan skada iCare.nu, dess användare eller funktionalitet mellan iCare.nu och användare.  

Användning av kommunikationstjänster
iCare.nu kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum eller andra funktioner för kommunikation. I samband med användning av dessa tjänster accepterar du att:

  • Inte kränka andras rättsäkerhet
  • Inte publicera, ladda upp, eller distribuera opassande material eller information.
  • Inte publicera, ladda upp, eller distribuera upphovsrättligt skyddat material utan tillstånd
  • Inte publicera, ladda upp, eller distribuera något som kan skada datorer eller programvaror
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt främja försäljning utan tillstånd
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned något utan tillstånd när det rimligtvis kan bedömas vara upphovsrättsligt skyddat

MTS varken godkänner, ger tillstånd till eller är förpliktigade att övervaka informationen i kommunikationstjänsterna, men förbehåller sig rätten att granska upplagt material och att lämna ut nödvändig information till myndighet, om så är påkallat enligt lag eller förordning. MTS kan, utan varsel, komma att ta bort material som bryter mot användarvillkoren. MTS kan inte hållas ansvariga för konsekvenser av att använda tjänsterna.

Cookies
ICare.nu använder sig av cookies. En cookie är en liten fil som lagras på din dator och känner av trafikflödet med iCare.nu. Du kan blockera cookies i din webbläsare. Blockering kan innebära att vissa funktioner på iCare.nu inte fungerar som avsett.

Personuppgifter
Eventuella uppgifter du lämnar om dig själv kommer att behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning rörande skydd av personuppgifter (PUL).

Ansvarsfriskrivning
All information, mjukvaruprodukter och tjänster tillgängliga genom iCare.nu kan innehålla felaktigheter. Information om vårdgivare är att betrakta som vårdgivarens reklam/marknadsföring. MTS frånsäger sig allt ansvar för fel, eller konsekvenser därav, på iCare.nu.

Uppsägning och avstängning
MTS förbehåller sig rätten att utan varsel säga upp tillgången till iCare.nu, dess innehåll och tjänster.

Brott mot användarvillkor
Överträdelse av villkor kan medföra utestängning från iCare.nu och konsekvenser enligt gällande lagstiftning.

Varumärken
Namn och logos på iCare.nu skall betraktas som varumärken för respektive ägare.

Copyright
Allt innehåll på iCare.nu är copyrightskyddat.

 

© 2012 Medical Tourism Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles.

Dela det här