E. coli bakterier - illustration

1,6 miljarder till nya antibiotika

Det växande problemet med antibiotikaresistens adresseras nu genom en EU-satsning som skall generera nya effektiva antibiotikaklasser.

Projektet heter COMBACTE, vilket står för Combatting Bacterial Resistence in Europe. Det drivs inom ramen för Innovative Medicines Initiative, ett EU-program som stöds av The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), inom vilket offentliga och privata aktörer gått samman i ett gemensamt projekt för att investera totalt drygt 194 miljoner euro över sju år i syfte att skynda på utvecklingen av nya antibiotikasubstanser.

Initialt börjar man med att, via ett nätverk av europeiska sjukhus, genomföra kliniska tester för en substans som kan vara effektiv mot antibiotikaresistenta stafylokocker.

Källa: www.imi.europa.eu, www.smittskyddsinstitutet.se

Dela det här