Tandställning-Tandvårdsstöd

”Kännedomen om tandvårdsstödet är dålig”

Tandvårdsreformen från 2008 har inte fungerat fullt ut som det var tänkt. Det slår riksrevisor Gudrun Antemar fast i en rapport, skriver Tandläkartidningen.

Granskningen visar bland annat att besöksfrekvensen hos tandvården endast har ökat med två procentenheter sedan tandvårdsstödet infördes.

Kunskapen om tandvårdsstödet är särskilt låg bland unga, en grupp som man särskilt ville nå. Personer med låga inkomster och dålig tandhälsa tar fortfarande inte del av högkostnadsskyddet. Drygt sju procent av dem som svarat på enkäten som ligger till grund för rapporten uppger att de trots dålig tandhälsa ändå inte besöker tandvården regelbundet. I tre av fyra fall anger de att de inte har råd. Dessa personer uppger att de skulle gå till tandläkaren oftare om tandvården subventionerades mer.

– Kännedomen om tandvårdsstödet är dålig och man når inte dem som bäst behöver vård. Regeringen bör därför följa upp och se om tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och träffar rätt målgrupper, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Källa: www.tandlakartidningen.se

/icare.nu

Dela det här