Surrogat

Oreglerad surrogatmarknad i Indien debatteras

Surrogatverksamhet i Indien fortsätter att vara ett känsligt ämne. Lagarna som avser att reglera surrogatmoderskap är fortfarande inte implementerade eftersom de sitter fast på olika rättsliga nivåer. De enda nuvarande riktlinjerna är de som Indian Medical Association (IMA) fastslagit.

Den brokiga vägen till babylycka

Johanna och Birger blev gravida med hjälp av surrogat.

Efter flera ofruktsamma försök i privat- och landstingets vård hittade paret en oväntad lösning. De åkte till Indien och fick hjälp av en surrogatmamma. 

Dela det här
Prenumerera på innehåll