Urologi

Urologen tar hand om mannens fortplantningorgan (testiklar, prostata, penis) samt för kvinnor och män urinvägar, läckage (urininkontinens), överaktiva blåsor och dåligt flöde för urinvägar (njurar, urinrör, urinblåsa). Här får patienter också konsultation kring potensproblematik och prostataproblem (PSA).

Vanliga operationer innefattar: Manlig sterilisering (vasektomi), omskärelse, frenulumplastik (kort penissträng), pungbråck (hydrocele/spermatocele), varicocele (åderbråck i pungen), cystoskopi, sondering (vidgning av urinrör hos kvinnor), extirpation av hudförändringar eller knölar på penis och pungen.