Tumbasförslitning (artros)

Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen. Sjukdomen kallas även för ”åldersreumatism”, men den beteckningen är inte korrekt.Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosk och är alltså inte en naturlig del av åldrandet.

Tumbasartros innebär artros i tummens basled, vilket ofta leder till värk och kraftnedsättning i pincettgreppet mellan tumme och pekfinger. Ofta syns också en kontraktur i tumvecket (adduktionskontraktur). Stödförband, medicinering eller cortisoninjektion kan hjälpa. Tumbasförslitning går också att operera, vanligen genom att ta bort os Trapezium och ersätta denna med antingen kroppseget material eller protes (artroplastik).