Transplantation

En transplantation kan bli aktuell då ett organ av någon anledning inte fungerar som det ska. Ungefär 50 000 organ transplanteras i världen varje år. Av dessa utgör njurtransplantationer ungefär 60 procent.

De vanligast transplanterade organen är njure, lever, hjärta och lunga, men det är också möjligt att transplantera till exempel bukspottskörtel, tunntarm och insulinproducerande celler från bukspottskörteln.

De vanligaste vävnader som transplanteras är hornhinnor, hjärtklaffar och i viss mån hud. Bland transplantationer kan man också räkna in stamcellstransplantation och benmärgstransplantation.

Transplantationer kan delas in i:

  • Autolog transplantation (autotransplantation). Innebär att transplantatet tas från individen själv (benmärgstransplantation och inom plastikkirurgin när man transplanterar hud).
  • Isolog transplantation. Transplantatet kommer från en genetisk identisk givare, till exempel en enäggstvilling.
  • Allolog transplantation. Transplantatet tas från en annan individ av samma art, från människa till människa. 
  • Xenolog transplantation. Mottagaren får transplantatet från en individ av annan art (ex bindväv från kalv eller gris som används för att ersätta hjärtklaffar)