Tandkirurgi

Har du förlorat en eller flera tänder? Då kan tandimplantat vara lösningen. Men tand-/dentalkirurgi, eller oral kirurgi som det också kallas, rymmer också avlägsnande av krångliga visdomständer, avlägsnande av rotrester med besvärliga rötter, rotspetsoperation, kirurgisk behandling av tandlossning, kirurgisk behandling av periimplantit (inflammatorisk bennedbrytning runt implantat) och benaugmentation.