Stereotaktisk radiokirurgi (CyberKnife)

Stereotaktisk radiokirurgi är en form av hög-precisions radioterapi (strålbehandling). CyberKnife är ett varumärke för en teknisk lösning som möjliggör radiokirurgi med stor precision.

Till skillnad från tidigare radiokirurgiska apparater (t.ex Gamma Knife) kan CyberKnife flytta strålens konvergenspunkt dynamiskt. Strålen alstras av en partikelaccelerator och kan med hjälp av ett rörligt strålhuvud bestråla det angripna området inne i en patient från olika håll. Rörelser hos målområdet – som kan uppstå bland annat av patientens andning – undersöks hela tiden i flera dimensioner och nödvändiga kompensationer sker automatiskt.

Precisionen innebär att man kan genomföra färre behandlingsomgångar med högre stråldoser och därmed korta ned behandlingsperioden.

CyberKnife är en icke-invasiv och smärtfri procedur som varken kräver narkos eller återhämtningstid. Metoden anses skonsam mot omkringliggande frisk vävnad och kan nå svåråtkomliga behandlingsområden.

Dela det här

Stereotaktisk radiokirurgi (CyberKnife) finns hos följande vårdgivare