Stamcellsbehandling

Stamceller är icke-specialiserade celler som kan genomgå ett obegränsat antal celldelningar (mitoser) och som kan mogna (differentiera) till olika celltyper. Även om stamcellsbehandlingens potential fortfarande är i sin linda finns det redan idag exempel på behandlingar med stamcellsterapi, till exempel leukemi, multipel skleros (MS), knäleder och brännskador.