Skelning

Skelning (strabisimus) beror oftast på att nervfunktionen till ögonmusklerna och ögonrörelsernas samordning inte fungerar. I somliga fall kan rätt typ av glasögon eller behandling (ex lappbehandling) vara tillräckligt för att avhjälpa skelningen. Tidig behandling är ofta avgörande för ett bra resultat. Vid operation flyttas musklerna som rör på ögat (eller kortas).