Rehabilitering och eftervård

Rehabilitering är ett samlingsnamn för de olika insatser som kan behövas för att du som varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din funktionsförmåga. I vissa fall kan rehabilitering i varmt klimat vara gynnsam, så kallad klimatvård.