Pungbråck (vattenbråck)

Pungbråck används som samlingsnamn på flera olika tillstånd som orsakar förstoring av pungen. Den vanligaste är vattenbråck (hydrocele), som innebär att vätska samlas runt testikeln, ofta medfött. Ljumskbråck (hernia inguinalis) kan tränga ner i pungen och göra att den svullnar. Åderbråck i pungen (varicocele), som består av vidgade kärl runt testikeln, kan utvecklas till pungbråck.

Pungbråck kräver inte alltid behandling, det kan räcka med exempelvis ett bråckband (suspensoarer) som ger stöd åt pungen och lindrar symptomen. Men pungbråck går sällan över av sig själv och opereras om det orsakar obehag. Typ av operation avgörs av vad som orsakat bråcket. 

Dela det här

Pungbråck (vattenbråck) finns hos följande vårdgivare