Neurokirurgi

Neurokirurgi innebär operativ behandling av det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Under de senaste decennierna har neurokirurgin gjort stora framsteg: mikrokirurgin infördes, diagnostisk avbildning utvecklades och intensivvården förbättrades både kvalitativt och kvantitativt. De vanligaste sjukdomarna som behandlas med neurokirurgi är hjärntumörer, hjärnskador, blodkärlssjukdomar i hjärnan, tumörer i ryggmärgskanalen och kompressionstillstånd, hydrocefalus (vattenskalle), brist på ryggmärgsvätska, svåra smärttillstånd, motoriska störningar och, epilepsi.