Lungsjukvård

Lungsjukvården utreder och behandlar patienter med sjukdomar i luftrör och lungor, som till exempel kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom), astma, allergi, lungcancer och tuberkulos. Men hit vänder sig också personer som snarkar hårt och/eller har problem med andningsuppehåll under sömnen (apné). Bland övriga sjukdomar och sjukdomstillstånd finns Churg-Strauss syndrom, CPAP, hosta, lungfibros, mesoteliom, pleurit, pneumoni, pulmonell arteriell hypertension (PAH), respiratoisk insufficiens, rinit, rökavvänjning, sarkoidos, spirometri (metod), tuberkulos (TBC) och ventrikelsköljning. 

Dela det här