Kranskärl

Kranskärlen transporterar blod till hjärtmuskeln. Förträngningar orsakar syrebrist i hjärtmuskeln, vilket känns som bröstsmärta. Kliniska arbetsprov och angiografi är exempel på undersökningar av kranskärlen. Kranskärlssjukdom som konstaterats genom angiografi kräver alltid medicinsk behandling. Ofta behövs också invasiva åtgärder, vanligen ballongvidgning (PCI). Vid ballongvidgning åtgärdas förträngningarna i kranskärlen med hjälp av ett metallnät (stent). Vid angiografin kan man upptäcka en sjukdom för vilken bästa behandlingen är en bypassoperation. Då förbigås förträngningarna i kranskärlen via ven- eller artärimplantat.