Kotförskjutning

Kotförskjutning (kotglidning) inträffar när en kota glider fram på den angränsande kotan. Tillståndet kan dels framkalla en gradvis missbildning, dels en förträngning av ryggradskanalen. Vanligaste behandlingen vid kotförskjutning är vila och stärkande övningar för bålen och buken. Om detta inte lindrar symptomen kan det vara aktuellt med kirurgi, oftast så kallad spinal fusion (spondylodesis eller spondylosyndesis). På yngre personer kan det kirurgiska ingreppet användas till att direkt reparera skadan, medan det på äldre personer med instabil rygg kan krävas stabilisering av ryggraden, ibland genom steloperation.