Knäledsartroskopi

En artroskopi (titthålsoperation) i knäleden utnyttjas vid misstänkta skador i knäledens beståndsdelar. Indikationer för att göra en artroskopi är till exempel meniskskada, traumatisk broskskada, fri kropp i knät (ledmus), synovial plica, osteokondrit, pigmenterad villonodulär synovit (PVNS), korsbandsskada och septisk artrit.