Knäled (ledprotes)

Behandling för artros i knäleden är i första hand inte operativ. Vid knäledsartros som är uttalad och ger både värk och belastningssmärta kan det dock bli aktuellt med protesersättning av leden. Det finns två typer av knäprotes. En där båda huvudledytorna i knäet ersätts (helprotes) och en där endast den ena huvudledytan ersätts.