Hörselförbättrande operation

Vid vissa skador i ytter- och mellanörat går hörseln att förbättra genom operation. Det går till exempel att laga hål i trumhinnan med muskelhinna från tinningmuskeln. Ett skadat hörselben kan ersättas, antingen med förflyttning av städet eller genom att en liten bit av tinningbenet formas till en minimal pelare, en columella. Om hörselbenen lossnat från varandra eller från sina fästen går det också att operera.

Vid otoskleros blir förbindelsen mellan mellanöra och inneröra allt mindre elastisk. Det är stigbygelns bottenplatta som sitter i ovala fönstret som så småningom fastnar och inte rör sig. Vid en operation lösgörs stigbygeln och ersätts oftast med en protes av metall eller plast.

Hörselgångsatresi innebär en ofullständigt utvecklad hörselgång. Oftast finns samtidigt en utvecklingsrubbning av trumhinna, hörselben och mellanöra. Dessutom förekommer i regel en medfödd deformitet av ytterörat – mikroti. Operation av hörselgångsatresi görs för att återställa det naturliga hörandet genom att skapa en hörselgångsöppning, ny hörselgång som kläs med hudtransplantat, rekonstruera mellanörat med ny trumhinna och hörselben så att ljudenergin leds in till innerörat. Den som är helt döv på båda öronen på grund av att de små nervcellerna i snäckan inte fungerar kan få hjälp genom så kallade cocheaimplantat.