Höftled (ledprotes) omoperation

Se också Höftled (ledprotes).

Cirka två av hundra ledprotesopererade patienter behöver en ny operation under en 10-års period på grund av komplikation. De vanligaste komplikationerna som leder till omoperation är att proteskomponenter lossnar från benet, infektion, slitage av plastkomponent och specifikt för höftleden att leden kan hoppa ur led.

En utbytesoperation är mer tekniskt komplicerad än en "första-operation".