Hjärtsjukvård

På hjärtmottagningar utreds och behandlas sjukdomar och sjukdomstillstånd som kärlkramp (angina pectoris), hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar (arytmi), och högt blodtryck. Här utförs också elkonvertering av patienter med förmaksflimmer. Hjärtsjukvården erbjuder ofta också waran-kontroller och kontroller efter hjärtinfarkt och hjärtoperation.

Sjukdomar och sjukdomstillstånd som behandlas inom hjärtsjukvården är bland annat angina pectoris, atrioventrikulärt block (AV-block), blåsljud (kardiella), bröstsmärtor, EKG, endokardit, förmaksflimmer, förmaksseptumdefekt, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärttransplantation, hyperkolesterolemi, hypertoni, kardiogen chock, kranskärlssjukdom, perikardit, myokardit, pulmonell arteriell hypertension (PAH), sjuk sinusknuta (SSS), takykardi och extraslag.