Hjärtklaff eller kroppspulsåder

Hjärtat har fyra klaffar. Dessa fungerar som ventiler och hindrar blodet från att rinna i fel riktning. Klaffarna kan bli för trånga på grund av åderförfettning eller börja läcka, vilket kan leda till olika typer av hjärtklaffsjukdomar, till exempel förträngd aortaklaff (aortastenos), läckande aortaklaff (aortainsufficiens), förträngd mitralisklaff (mitralisstenos) och läckande mitralisklaff (mitralisinsufficiens). Om man har mindre eller måttliga hjärtklaffproblem räcker det ibland med att gå på regelbundna läkarkontroller. Vid stora besvär kan operation bli nödvändig. Den vanligaste operationsmetoden är att den sjuka hjärtklaffen tas bort och ersätts med en mekanisk eller biologisk klaffprotes. Exempel på operationer: Homograft, Ross operation och klaffreparation.

Stora kroppspulsådern, aorta, kan drabbas av flera olika sjukdomstillstånd. Den vanligaste platsen för aterosklerotiska plack är bukaorta och en komplikation av detta är bukaortaaneurysm.