Hjärtkirurgi 

Om du lider av kranskärlssjukdom, skadad hjärtklaff eller medfött hjärtfel så kan hjärtoperationbehövas. Kranskärlssjukdomen innebär att de kranskärl som svarar för hjärtats blodförsörjning är förträngda. Syretillförseln till hjärtat förbättras genom medicinering, ballongutvidgning eller genom bypassoperation. Exempel på hjärtklaffssjukdomar är aortastenos, aortainsufficiens, akut/kroniskt läckande aortaklaff, och förlängd mitralisklaff/mitralisinsufficiens. Medfödda hjärtfel kan till exempel vara förmaksseptumdefekt, kammarseptumdefekt eller andra typer av missbildningar.