Hand, sjukdom i ledhinna eller sena

Handen innehåller en mängd ledhinnor och senor som kan drabbas av sjukdom. Några av de vanligaste är:

• Triggerfinger (tendovaginitis stenosans, tenosynovitis nodusa, digitus saltans). Ett finger fastnar i böjt läge eller kan sträckas ut endast med svårighet och smärta.

• Droppfinger (Malletfinger, baseball finger). Sträcksenskada då man inte längre kan sträcka ut fingertoppen med egen kraft. 

• Sträcksenskada eller böjsenskada. Senorna i handens fingrar är kopplade till muskler i underarm.

• Skidåkartumme (Gamekeeper´s thumb). Kallas också collateraligamentskada och består av en slitskada i det sidostabiliserande ledbandet på den sida av tummens knogled som vetter mot pekfingret (försvagat nypgrepp).

• Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit). Smärttillstånd över senfacket där senorna som för ut tummen från handen löper.

• Tumbasartros. Förslitning i tummens basled.

• Dupuytren´s kontraktur. Drabbar bindehinnan (fascian) i handflatan.

• Ganglion. Rundad utbuktning i anslutning till led eller sena.