Hand- eller handledsreumatism

Reumatoid artrit (ledgångsreumatism) börjar oftast med svullnad och värk i leder i händer eller fötter. Sjukdomen beror på en inflammation i lederna, som i sin tur kan ge skador som gör att leden fungerar allt sämre, samtidigt som musklerna runt den blir svagare. Ledgångsreumatism går inte att bota, men förloppet kan påverkas. Behandlingen, i huvudsak bestående av läkemedel, sjukgymnastik och träning, kan lindra symptomen och dämpa inflammationen.