Hälsokontroll

Hur mår du om tio år? Eftersom du ställt dig den frågan är chansen större att du mår riktigt bra. Kontinuerliga kontroller ger dig inte bara en aktuell statusuppdatering gällande din hälsa, du får också hjälp att kartlägga eventuella riskfaktorer som kan ha betydelse för just din individuella hälsa. Hälsokontroller innefattar ofta till exempel blodprov, njurfunktionsprov, blodfetter, sockerprov, ämnesomsättning, prostata, EKG, BMI-uträkning, hörselkontroll, blodtryck, puls, hjärta, lungor, lymfkörtlar och reflexer.