Cancerbehandling

Cancerformen avgör vilken behandling som sätts in. De vanligaste behandlingsmetoderna är operation, strålbehandling, antihormonell behandling och cytostatika (cellgiftsbehandling), ofta i kombination med varandra. Nya behandlingar med målstyrda läkemedel har börjat användas inom ett flertal områden.

Behandlingen anpassas efter individens behov och önskemål, med utgångspunkt i diagnos och medicinsk historik.

Behandlingsplanen (treatment proposal) innehåller vad vårdgivaren anser vara lämpligt för dig. Slutlig bedömning av vilka insatser som bör göras fattas på plats efter läkarundersökning.