Bröstförminskning

En bröstförminskning (bröstreduktion) utförs i narkos och tar i normalfallet 2-3 timmar att genomföra. Det finns ett antal olika varianter av bröstförminskningsmetoder, men vanligen lägger kirurgen ett snitt runt bröstvårtan, ner över bröstets mitt och sedan vidare i det naturliga vecket under bröstet – ett så kallat ankarsnitt.

Därefter avlägsnas bröstkörtelvävnad, fett och hud varpå vårtgården med bröstvårtan formas till önskat utseende och förankras till sin nya plats på bröstet. Efter detta för kirurgen den tillpassade, undanvikta huden uppifrån bröstet runt vårtgården och formar på så sätt bröstens nya konturer.