Bröståteruppbyggnad efter tumör

Bröstrekonstruktionen kan utföras antingen direkt vid samma operation som det sjuka bröstet tas bort eller i ett senare skede. Val av operationsmetod beror bland annat på tumörens typ och placering i bröstet, bröstets storlek, kvinnans kroppstyp och ålder, kvinnans arbete och om hon röker eller inte. Två huvudtyper för rekonstruktion finns idag men olika kombinationer av dessa är möjliga:


• Med främmande material (implantat eller expanderprotes)


• Med kroppseget material (lambå).

Det krävs ofta flera mindre operationer för att göra bröstet färdigt och ibland behöver man förminska eller lyfta det andra bröstet för att få en god symmetri med det rekonstruerade bröstet. Vanligtvis tar hela bröstrekonstruktionen 8 - 12 månader men under nästan hela denna tid är kvinnan arbetsför och kan leva ett normalt liv.