Axelinstabilitet

Det finns två huvudorsaker till att axeln går ur led (axelluxation) upprepade gånger och blir instabil. Dels främre instabilitet efter trauma mot axeln, dels medfödd instabilitet i axelleden (multidirektionell instabilitet). I det första fallet utförs vanligen en så kallad Bankart-operation, ofta har ett av axelledens ledband och labrum skadats och behöver repareras.

Vid medfödd instabilitet är behandlingen främst stabiliserande styrketräning av de muskler som omger axelleden, men om besvären kvarstår stramas de ”sladdriga” ledbanden upp i en operation där man också minskar ledkapselns volym (kapselshift).