Axel eller skuldra, vid nervinklämning

Nervinklämning är ett tillstånd där en nerv blir förträngd av någon anatomisk orsak som gör att nerven på något ställe blir utsatt för kronisk inklämning eller tänjning. Utstrålande smärta innebär att smärtan också projiceras till ett annat område än där problemet sitter. Det kallas också för refererad smärta (referred pain). Den refererade smärtan kan till exempel komma från halsryggen och leda ut mot armen (brachialgi). Symptomen kan bestå av smärta, stickningar, kraftlöshet och domningar (myrkrypningar, ”sockerdricka”).