Överviktskirurgi

Övervikt innebär hög risk för komplikationer som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikt har dessutom ofta psykologiska konsekvenser som leder till försämrad livskvalitet. I första hand bör övervikt behandlas med kostomläggning. Kirurgisk behandling är en utväg när andra viktminskningsmetoder misslyckats. De vanligaste kirurgiska metoderna i Europa omfattar Gastric sleeve resektion, Gastric bypass och laparoskopisk gastric banding.